NAPOMENE O SPORAZUMIMA U KAZNENOM POSTUPKUReport as inadecuate
NAPOMENE O SPORAZUMIMA U KAZNENOM POSTUPKU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.11 No.1 July 2004. -

Istražujući problematiku procesnih nagodbi s okrivljenikom kao

nagradi za njegovu suradnju s tijelima kaznenog postupka, autor u članku

najprije prikazuje povijesne razlike između engleskog i kontinentalnog

kaznenog pravosuđa u kasnom srednjem vijeku koje su različito usmjerile

razvoj tih pravosuđa, pri čemu su za kontinentalno postala značajnim

načela oficijalnosti kaznenog progona i inkvizitornosti. Za razliku od

engleskog pravosuđa čija je praksa vrlo rano omogućila progonitelju

korištenje svjedočenja sukrivaca kao -krunskih svjedoka- kojima je

zauzvrat zajamčen imunitet od progona, ta su procesna načela u kontinentalnom

postupku za dugo povijesno razdoblje predstavljala nepovoljan

teren za procesne nagodbe s okrivljenikom. Tek je razdoblje nakon

II. svjetskog rata, nakon promjena u moralnom autoritetu države i povećanja

procesnih mogućnosti obrane da produlji i -zakomplicira- postupak,

učinilo razmjene koncesija s okrivljenicima privlačnim za državna

tijela. No, razlike između procesnih instrumenata koji tome služe ostale

su velike između anglo-američkog i kontinentalnog kaznenog postupka,

naglašava autor. U nastavku rada on ih raščlanjuje na one koje proizlaze

iz razlika u predmetu pregovora između stranaka u anglo-američkim

sustavima to su koncesije okrivljenicima koji pristanu na potvrdno očitovanje

o osnovanosti optužbe; u kontinentalnim postupcima, kao što je

talijanski, to su suglasni stranački zahtjevi da se okrivljenik osudi na

umanjenu kaznu, one koje proizlaze iz razlika u učinku stranačke nagodbe

u anglo-američkom postupku nagodba se može odnositi na ublažavanje

kazne, blažu kvalifikaciju ili ispuštanje nekih točaka optužnice;

u kontinentalnom postupku obično se odnosi samo na ublažavanje kazne

i ne oslobađa sud od dužnosti provođenja makar skraćene rasprave te

na one koje se tiču uloge suca u verifikaciji stranačke nagodbe. Sučeljavajući

različite argumente za i protiv stranačkih sporazuma u kaznenom

postupku, autor odbacuje najveći dio prvospomenutih naglašeni individualizam,

konsenzualne teorije o istini u sudskom postupku, specijalnopreventivni

i restaurativni kriminalnopolitički zahtjevi, ali izbjegavakruto konzervativno odbacivanje same institucije, upozoravajući da bi

se u kontinentalnom postupku moglo pronaći -srednje posredovno rješenje-

koje bi nakon nagodbe stranaka zadržalo pojednostavljenu raspravu

o visini kazne, prije koje bi tužitelj bio dužan iznijeti svoju dijagnozu

dokazne situacije u predmetu. Ujedno bi procesno pravo moralo u svakom

slučaju uspostaviti dokaznu zabranu za okrivljenikovo priznanje ako bi

sud na raspravi zabacio nagodbu koja je dovela do priznanja.Author: Mirjan Damaška -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents