PREGLED USKLAĐENOSTI HRVATSKOG KAZNENOG PRAVA S MEĐUNARODNOPRAVNIM DOKUMENTIMA O SUZBIJANJU MEĐUNARODNOG TERORIZMAReportar como inadecuado
PREGLED USKLAĐENOSTI HRVATSKOG KAZNENOG PRAVA S MEĐUNARODNOPRAVNIM DOKUMENTIMA O SUZBIJANJU MEĐUNARODNOG TERORIZMA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.10 No.2 November 2003. -

U radu autor daje pregled relevantnih međunarodnopravnih dokumenata za borbu protiv

međunarodnog terorizma 12 konvencija Ujedinjenih naroda i Konvencija za suzbijanje terorizma

s Dopunskim protokolom Vijeća Europe te analizira usklađenost hrvatskog materijalnog

kaznenog prava s inkriminacijama sadržanim u tim konvencijama. Razmatra problematiku

normativne definicije terorizma, inkriminiranje sudjelovanja u organiziranoj terorističkoj grupi

te posebne oblike pripremanja kaznenih djela s elementima terorizma financiranje terorizma.Autor: Davor Derenčinović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados