Baština i tradicija u oblikovanju turističke ponude na ruralnom prostoru HrvatskeReportar como inadecuado
Baština i tradicija u oblikovanju turističke ponude na ruralnom prostoru Hrvatske - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Podravina : scientific multidisciplinary research journal, Vol.11 No.21 June 2012. -

Baštinu čini skup svih običaja, tradicija i dobara, tradicijsko, autohtono i povijesno nasljeđe, koje bi trebali naslijediti naši potomci. Ruralna baština, koja je temelj seoskog ruralnog turizma, uključuje prije svega krajolik očuvana priroda, posebnosti flore i faune, mikro klima, i drugo, te materijalnu i nematerijalnu baštinu očuvano graditeljsko nasljeđe, predanja, običaji, zanati, manifestacije i događanja kojima se održava i njeguje tradicija. U današnje vrijeme, i u Hrvatskoj, ruralni turizam dobiva na osobitoj važnosti, jer je jedna

od njegovih ključnih uloga očuvanje tradicije, ali ne na način da konzervira siromaštvo, već da kreativno primjenjuje tradiciju. U ovom radu bit će riječi o pojedinim baštinskim, odnosno tradicijskim činiteljima turističke ponude na selu: rekonstrukciji i opremanju objekata-građevina, uređenju okoliša i vrta, te nematerijalnoj baštini gastronomiji, prezentaciji življenja, običajima, manifestacijama, i drugome. Oni su sastavnice tradicijskog seljačkog gospodarstva koje okuplja turističke specifičnosti temeljene na očuvanoj tradiciji života i rada na selu. Težište je na ulozi tradicijskog graditeljstva u formiranju turističke ponude ruralnog područja, odnosno prezentaciji graditeljske baštine i njezinih osnovnih karakteristika, prije svega atraktivnosti seljačkog gospodarstva. U tom smislu, navest će se, i ukratko obrazložiti, deset primjera dobre prakse. Također, analizirat će se dosadašnji načini korištenja baštine i tradicije u ruralnom turizmu Hrvatske, te će se navesti smjernice njihovog budućeg učinkovitijeg i

obuhvatnijeg korištenja.

Hrvatska; baština; tradicija; turistička ponuda; ruralni prostor; primjeri dobre prakseAutor: Damir Demonja - ; Institut za međunarodne odnose, Zagreb Robert Baćac - ; -Ruralis-, Gradišće

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados