Razvitak prometnog sustava grada Virovitice kao središta PodravineReportar como inadecuado
Razvitak prometnog sustava grada Virovitice kao središta Podravine - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Podravina : scientific multidisciplinary research journal, Vol.11 No.21 June 2012. -

Razvitak prometnog sustava Grada Virovitice i njegovih prometnih podsustava tema je ovog rada. Grad Virovitica smješten je na sjevernim padinama Bilogore u Podravini na mikrolokaciji podravske

ravnice Središnje Hrvatske. Geoprometni položaj Grada Virovitice je definiran centralnim položajem na sjecištu dvaju pravaca, državne ceste D-2 i državne ceste D-5. Iako Grad Virovitica ima povoljan

prometni položaj, ipak je područje Grada i županije u odnosu na širu regiju i Republiku Hrvatsku prometno izolirano, što je vidljivo iz činjenice da niti jedna suvremenija prometnica, odnosno cesta

visoke razine uslužnosti ne prolazi njome. U radu je analizirana sva dostupna dokumentacija vezana uz sve oblike prometa, te su prikazani postojeći problemi u odvijanju prometa. Najveći problem je i dalje dio tranzitnog prometa koji prolazi kroz grad u smjeru istok-zapad i nedostatak nove cestovne infrastrukture u gradu koja bi pravila manje otpore u odvijanju dnevnog prometa. Temeljem analize, dijagnoze i prognoze prometa prikazane su mjere za smanjenje zagušenja promet, s posebnim osvrtom na cestovni promet. Predložena su rješenja u prometnoj infrastrukturi i dat je scenarij razvitka kapitalne cestovne mreže s prijedlozima izvođenja po etapama.

Grad Virovitica; prometni sustav; cestovna infrastruktura; razvitak prometnog sustava; mjere za smanjenje zagušenja prometa; etape realizacijeAutor: Goran Kos - ; Institut za turizam, Zagreb Dubravko Milojević - ; Institut za turizam, Zagreb Petar Feletar - orcid.org-0000-0002

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados