Analiza prijevozne potražnje na relaciji Zagreb – KoprivnicaReportar como inadecuado
Analiza prijevozne potražnje na relaciji Zagreb – Koprivnica - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Podravina : scientific multidisciplinary research journal, Vol.11 No.21 June 2012. -

Klasičnom metodom anketiranja istražena je prijevozna potražnja na relaciji Zagreb – Koprivnica za željeznički i putnički cestovni promet u trajanju od 25.7. do 21.8. 2011. Anketirano je ukupno 912 putnika za željeznički odnosno 231 za putnički cestovni promet. Obrada putničkih tokova odrađena je pomoću dolazno-dolazne matrice. Dobiveni podaci transparentno su prikazani grafičkim metodama te su korišteni u analizi prometnog sustava prostora između Zagreba i Koprivnice. Izvodi se utvrđivanje prijevoznih kapaciteta u funkciji prijevoza putnika te daljnja organizacija putnika na relaciji Zagreb – Koprivnica

intermodalnom transportnom mrežom. Uz izgradnju brzih cesta, dvokolosječne pruge kao prioritetnih projekata, nužno je pronaći optimalno rješenje za izgradnju intermodalnog putničkog terminala tako da željeznički i cestovni promet razviju novi partnerski, a nikako

konkurentski odnos.

promet; željeznička pruga; cestovni promet; intermodalni transport; prijevozna potražnja; Koprivnica; PodravinaAutor: Marin Dugina - ; Srednja škola -Ivan Seljanec-, Križevci Petar Feletar - orcid.org-0000-0002-3517-9851 ; Fakultet prometnih zna

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados