Protestantizam i protureformacija u podravskim hrvatskim selima u Mađarskoj u 16. i 17. stoljećuReportar como inadecuado
Protestantizam i protureformacija u podravskim hrvatskim selima u Mađarskoj u 16. i 17. stoljeću - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Podravina : scientific multidisciplinary research journal, Vol.11 No.21 June 2012. -

Autor je pozornost usredotočio na širenje reformacije u mađarskoj Podravini,1 predstavljajući sinodu u Vaskaszentmártonu danas Felsőszentmárton, hrvatski Martinci 20. travnja 1550. godine, kojoj je na tom području prethodila djelatnosti propovjednika Mihálya

Sztáraija, Mirka Ciglera i inih reformatora te katoličkoj obnovi ovih naselja za vrijeme pečuškog biskupa Benedikta Vinkovića.

Poznata su dva pisma Györgya Prodanisinusa i jedno pismo Mirka Cigera iz kojih možemo dobiti uvid u zbivanja sinode. Bili bi to ujedno i najpouzdaniji izvori o širenju i navješćivanju Evanđelja u Donjoj Mađarskoj, u Podravini, Baranji i Tolni. Pod Osmanlijama, poslije tragične Mohačke bitke 1526., Katoličko crkveno ustrojstvo Pečuške biskupije ubrzo je propalo. Protestanti su i u Donjoj Ugarskoj postigli brze uspjehe u širenju Lutherova i Kalvinova nauka koji se je naporedo širio na materinskom jeziku te nije se razlučio na dvije, čak i na tri strane, a koje kasnije nisu mimoišle ni međusobne konfrontacije. Osmanlije su se pragmatički odnosili prema svojim podanicima, gdje su bili u većini protestanti tamo su tražili savez s njima, a gdje su bili katolici, tamo s katolicima. Međutim u Donjoj Ugarskoj pomagali su širenje protestantizma. Istraživanje protestantizma otežava i sama činjenica da su se protestantski autori služili i prekoncepcijom, stoga je dosta i netočnosti glede pisanja povijesti protestantske crkve. Naročito je nedostatno poznavanje prošlosti mađarsko-hrvatskih naselja u Podravini, gdje od održavanja sinode u Vaskaszentmártonu 1550. godine, blizu jedno čitavo stoljeće

nam je nepoznato.U katoličkoj obnovi ključnu je ulogu odigrao pečuški biskup Bendekt Vinković i njegovi nasljednici u biskupskoj stolici. Hrvatski svećenici, među njima i revnosni Fabijan Vidoczi,

rodom iz Međimurja, rizikujući i svoj vlastiti život povratio je hrvatski puk na katoličku vjeru. Ovakve prilike se zapažaju u ovim podravskim mješovitim naseljima sve do kraja osmanlijske vladavine 1686 kada će se u ova naselja iz raznih slavonskih naselja doseliti

brojno hrvatsko pučanstvo katoličke vjeroispovjesti, čija migracija bit će okončana 1750. godine.

reformacija; Lutherov nauk; Evanđelje; Osmanlije; Podravina- Podravlje; reformirana crkva; sinoda; propovjednici ili pastori; protureformacija; knjige na hrvatskom jezikuAutor: Đuro Franković - ; Pečuh, Mađarska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados