Vlastelinstvo Bednja i posjed Kapela u srednjem vijekuReport as inadecuate
Vlastelinstvo Bednja i posjed Kapela u srednjem vijeku - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Podravina : scientific multidisciplinary research journal, Vol.11 No.21 June 2012. -

U članku se obrađuje povijest i teritorijalni razvoj vlastelinstva Bednja smještenog između Drave na sjeveru, podravske magistrale na jugu te ludbreškog vlastelinstva na zapadu i rasinjskog vlastelinstva na istoku. Bednjanski je posjed nastao iz imanja »Zarpetri« čije su međe opisane 1261. godine i posjeda Črnec opisanog 1320. godine. Krajem XIV. stoljeća vlasnici Bednje dijele imanje među sobom nakon čega je zapadni dio posjeda priključen ludbreškom vlastelinstvu. U XV. stoljeću imanje doživljava još jednu podjelu: veći dio je držala obitelj Frodnohar, a manji, zvan Kapela, obitelj Lausinger. U drugom dijelu članka se obrađuju popisi sela s početka novog vijeka kako bi određivanje područja vlastelinstva bilo što točnije. Na imanju je bilo petnaestak sela koja su sredinom XVI. stoljeća skoro u cijelosti napuštena. Neka su sasvim nestala dok je samo u nekoliko njih održan kontinuitet naseljenosti.

Podravina; Bednja; Kapela; srednji vijekAuthor: Ranko Pavleš - ; Podravka, Koprivnica

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents