JEDNOSTAVNIJI PRISTUP RADIO SPEKTRU: JEDAN OD VAŽNIH CILJEVA NOVOG OKVIRA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE EVROPSKE UNIJEReportar como inadecuado
JEDNOSTAVNIJI PRISTUP RADIO SPEKTRU: JEDAN OD VAŽNIH CILJEVA NOVOG OKVIRA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE EVROPSKE UNIJE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Transition, Vol.14 No.29 September 2012. -

U radu se obrađuje regulatorni okvir za područje upravljanja radiofrekvencijskim konkurentnost i podrži razvoj globalnih komunikacija i radiodifuzne infrastrukture. Sve veća zastupljenost i korištenje bežičnih tehnologija zahtijeva potrebu da se vrši pravilna regulacija ovog ograničenog prirodnog resursa u cilju međusobne harmonizacije rada radiokomunikacijskih sistema kao i omogućavanja rada bez štetnih smetnji. Bosna i Hercegovina u oblasti upravljanja RF spektrom provodi propisane smjernice Evropske Unije koja ima ključnu ulogu u osiguravanju najbolje iskorištenosti radio spektra kroz optimalan regulatorni okvir. Tehnologije i aplikacije koje koriste radio spektar su među najinovativnijim i najvažnijim za ekonomski razvoj. Evropski regulatorni okvir osigurava da odgovarajući spektar bude dostupan za nove i postojeće korisnike, da ne izaziva smetnje između aplikacija i da daje podršku inovacijama i poduzetništvu.

bežične komunikacije; politika upravljanja spektrom; usklađivanje upotrebe spektra; regulatorni okvir, Evropska UnijaAutor: Amina Krivošić - ; Regulatorna agencija za komunikacije BiH

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados