JEDNOSTAVNIJI PRISTUP RADIO SPEKTRU: JEDAN OD VAŽNIH CILJEVA NOVOG OKVIRA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE EVROPSKE UNIJEReport as inadecuate
JEDNOSTAVNIJI PRISTUP RADIO SPEKTRU: JEDAN OD VAŽNIH CILJEVA NOVOG OKVIRA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE EVROPSKE UNIJE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Transition, Vol.14 No.29 September 2012. -

U radu se obrađuje regulatorni okvir za područje upravljanja radiofrekvencijskim konkurentnost i podrži razvoj globalnih komunikacija i radiodifuzne infrastrukture. Sve veća zastupljenost i korištenje bežičnih tehnologija zahtijeva potrebu da se vrši pravilna regulacija ovog ograničenog prirodnog resursa u cilju međusobne harmonizacije rada radiokomunikacijskih sistema kao i omogućavanja rada bez štetnih smetnji. Bosna i Hercegovina u oblasti upravljanja RF spektrom provodi propisane smjernice Evropske Unije koja ima ključnu ulogu u osiguravanju najbolje iskorištenosti radio spektra kroz optimalan regulatorni okvir. Tehnologije i aplikacije koje koriste radio spektar su među najinovativnijim i najvažnijim za ekonomski razvoj. Evropski regulatorni okvir osigurava da odgovarajući spektar bude dostupan za nove i postojeće korisnike, da ne izaziva smetnje između aplikacija i da daje podršku inovacijama i poduzetništvu.

bežične komunikacije; politika upravljanja spektrom; usklađivanje upotrebe spektra; regulatorni okvir, Evropska UnijaAuthor: Amina Krivošić - ; Regulatorna agencija za komunikacije BiH

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents