TRANZICIJA U RUSIJI: PROMENE I IZAZOVI - Transition, Vol.14 No.29 September 2012.Reportar como inadecuado
TRANZICIJA U RUSIJI: PROMENE I IZAZOVI - Transition, Vol.14 No.29 September 2012. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Transition, Vol.14 No.29 September 2012. -

Pad Berlinskog zida 1989. godine je označio kraj dotadašnje podele sveta na Istočni i Zapadni blok i početak istorijskih promena u društvenom i ekonomskom smislu. Posebno mesto u istoriji svakako zauzima početak procesa tranzicije u Rusiji, koju mnogi smatraju drugom najvećom reformom XX veka, nakon kraja ruske imperije i nastanka SSSR-a. Malo je ko očekivao da će Rusija tako brzo odbaciti sistem koji je postojao preko 70 godina i ući u korenite promene svog društvenog i ekonomskog ustrojstva. Ovaj rad je upravo posvećen sprovođenju tranzicije u Rusiji i problemima koji su se na tom putu pojavili. Proučavanje problema sa kojima se Rusija na tom putu susretala od posebnog je značaja za većinu zemalja srednje i jugoistočne Evrope, koje su takođe krenule putem tranzicije, odnosno prelaska na tržišni sistem privređivanja. Samim tim, izuzetak ne mogu biti ni bivše jugoslovenske republike, koje su uglavnom kasnile sa početkom procesa tranzicije u odnosu na ostatak Evrope.

tranzicija; Rusija; institucije; socijalni i ekonomski problemi; Vašingtonski konsenzusAutor: Ahmedin Lekpek - ; Državni univerzitet u Novom Pazaru

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados