KAKO UNAPREDITI EFEKTIVNOST KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA: ISKUSTVO IZ KRIZEReportar como inadecuado
KAKO UNAPREDITI EFEKTIVNOST KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA: ISKUSTVO IZ KRIZE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Transition, Vol.14 No.29 September 2012. -

Predmet ovog rada je analiza uticaja korporativnog upravljanja, prvenstveno grešaka u domenu sistema upravljanja rizikom i sistema kompenzacija za menadžere, na pad performansi u krizi. Poznato je da se uzroci poslednje finansijske krize mogu tražiti u propustima korporativnog upravljanja u finansijskim institucijama kada je reč o sprečavanju prekomernog preuzimanja rizika. Na drugoj strani, problemi su postojali i u realnom sektoru. Sistem kompenzacija u najvećem broju slučajeva nije bio neposredno baziran na realizaciji strategije niti usklađen sa apetitom za rizik vlasnika i dugoročnim interesima preduzeća.

Cilj rada je da ukaže na rast značaja kontrole od strane organa korporativnog upravljanja i neophodnosti implementacije efikasnih sistema upravljanja rizikom, kako u finansijskom tako i u realnom sektoru, u cilju podizanja performansi i konkurentnosti u periodu nakon krize. Kompenzacije za direktore i top menadžere ostaju kontroverzna tema. Ipak, uvažavanjem unapredjenih principa korporativnog upravljanja, kao i kreiranjem sistema merenja performansi koji respektuje novu realnost, kompenzacije za direktore i menadžere mogu imati važnu motivacionu funkciju u dostizanju postavljenih ciljeva. Posledično, cilj rada je da prikaže način formiranja i karakteristike kompenzacionih paketa koji ispunjavaju prethodne uslove.

Korporativno upravljanje; upravljanje rizikom; sistem komenzacija; krizaAutor: Iva Vuksanović - ; Ekonomski fakultet, Beograd Vukašin Kuč - ; Ekonomski fakultet, Beograd

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados