ZEMLJIŠTE KAO EKOLOŠKI FAKTOR POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJEReportar como inadecuado
ZEMLJIŠTE KAO EKOLOŠKI FAKTOR POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Transition, Vol.14 No.29 September 2012. -

Zemljište je jedan od ključnih ograničavajućih faktora biljne proizvodnje zbog istovremenog delovanja dva procesa i to povećanja potreba za hranom, sa jedne strane i smanjenja površina poljoprivrednog zemljišta sa druge strane. Proizvodni kapacitet zemljišta umanjuju procesi neprestanog smanjenja i oštećenja poljoprivrednih površina.

Shodno tome, u radu su navedeni tipovi zemljišta u Republici Srbiji, bonitetne klase, struktura korišćenja zemljišta, uzroci degradacije, poplavljene površine i površine branjene od poplava, glavni štetni procesi koji se odigravaju u poljoprivrednom zemljištu, glavni zagađivači zemljišta i na kraju osnovne mere za zaštitu kao i strateški ciljevi održivog korišćenja zemljišta.

zemljište; korišćenje; degradacija; zagađenje; ekologija; mere zaštiteAutor: Nataša Kljajić - ; Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd Slavica Arsić - ; Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados