Shiga toksin enteroagregacijska Escherichia coli O104:H4 – emergentni serotipReportar como inadecuado
Shiga toksin enteroagregacijska Escherichia coli O104:H4 – emergentni serotip - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

croatian journal of infection, Vol.31 No.4 December 2011. -

Tijekom epidemije Shiga toksin producirajuće Escherichia coli STEC serotipa O104:H4 u Njemačkoj 2011. god. oboljelo je 4500 bolesnika, s učestalošću hemolitičko uremičkog sindroma od preko 20%. Izolirani soj do tada rijedak u ljudi pripada enteroagregacijskom patotipu E. coli, ali s čimbenicima virulencije enterohemoragijskog patotipa te ekstraintestinalnog patotipa E. coli. Analiza genoma pretpostavlja mogućnost horizontalnog genskog transfera između EHEC i EAEC. Kombinacije male infekcijske doze, izrazito citotoksičnog toksina ST 2a su dovele do visokog postotka tromboangiopatskih komplikacija. Epidemološka istraživanja ukazuju na povezanost epidemije s uvozom kontaminiranog sjemena iz Afrike.

Shiga toksin; enterohemoragijska Escherichia coli; enteroagregacijska Escherichia coli; serotip O157:H7; serotip O104:H4Autor: Boško Desnica - ; Klinika za infektivne bolesti -Dr. Fran Mihaljević-, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados