Detekcija aktivacijskih antigena na T-limfocitima u diferencijalnoj dijagnostici infekcija uzrokovanim hantavirusima ili leptospiramaReportar como inadecuado
Detekcija aktivacijskih antigena na T-limfocitima u diferencijalnoj dijagnostici infekcija uzrokovanim hantavirusima ili leptospirama - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

croatian journal of infection, Vol.31 No.4 December 2011. -

Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom HVBS i leptospiroza su zoonoze i važne javno-zdravstvene zarazne bolesti. Još uvijek postoje brojni dijagnostički problemi u diferencijaciji HVBS-a i leptospiroze, kako na kliničkoj, tako i laboratorijskoj razini, osobito na samom početku bolesti kada su kliničke slike gotovo identične, a u rutinskim dijagnostičkim testovima za specifično dokazivanje ovih patogena također povremeno dolazi do pojave nespecifičnih reakcija. Unutar T-limfocitne populacije, našli smo statistički značajan porast p = 0,001 postotka ukupno aktiviranih T-limfocita TCR+HLA-DR+ u bolesnika s HVBS-om u usporedbi s bolesnicima s leptospirozom ili kontrolnom skupinom. Daljnjom analizom ranih aktivacijskih biljega na T-limfocitnoj subpopulaciji nalazimo značajan porast postotka p = 0,003 aktiviranih citotoksičnih CD8+CD71+, kao i postotka p = 0,005 pomoćničkih CD4+CD25+ limfocita u bolesnika s HVBS-om u odnosu na bolesnike s leptospirozom ili kontrolnu skupinu. Imunofenotipizacija limfocita periferne krvi može imati važnu ulogu kao pomoćna dijagnostička metoda u diferenciranju HVBS-a od leptospiroze.

Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom; leptospiroza; imunofenotipizacija; protočna citometrija; aktivacijski biljezi; CD4+; CD8+Autor: Alemka Markotić - ; Klinika za infektivne bolesti -Dr.Fran Mihaljević-, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados