PSIHOSOCIJALNI KORELATI STAVOVA STUDENATA PRAVA PREMA KAZNENOPRAVNOM SUSTAVUReportar como inadecuado
PSIHOSOCIJALNI KORELATI STAVOVA STUDENATA PRAVA PREMA KAZNENOPRAVNOM SUSTAVU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of law and social sciences of the Law Faculty of University J.J. Strossmayer in Osijek = Zeitschrift für Rechts-und Sozialwissenschaften der Fakultät für Rehtswissenschaften der Universität J.J. Strossmayer in Osijek = Journal des sciences juridiq, Vol.28 No.1 May 2012. -

U radu su prikazani rezultati istraživanja povezanost stavova studenta prava prema kaznenom pravnom sustavu sa njihovim vjerovanjem u pravedni svijet, osobnim iskustvima sa pravosudnim sustavom, razinom rizičnosti ponašanja i nekim socio-demografskih obilježja. U istraživanju je sudjelovalo 362 studenta 3. i 4. godine Pravnog fakulteta u Osijeku, Splitu i Zagrebu. Podaci su pokazali da studenti prava imaju blago negativni stav prema kaznenom pravnom sustavu. Najkritičniji stav imaju prema policiji, a najskloniji su državnom odvjetništvu i sucima. Razlike između studenata tri Pravna fakulteta su zanemarive. Studenti procjenjuju da na njihove stavove prema kaznenom pravnom sustavu je najviše utjecalo obrazovanje tijekom studija, zatim mediji, a najmanje osobno iskustvo s pravosuđem. Stav prema kaznenom pravnom sustavu je povezan sa spolom mladići imaju pozitivniji stav, smoprocjenom utjecaja obrazovanja r = 0,11; p < 0,05, medija r = -0,20; p < 01 i osobnog iskustva s pravosudnim sustavom kao žrtve r = -0,16; p < 0,01, te s generalnim vjerovanja u pravedni svijet r = 0,33; p < 0,01. Dobiveni rezultati su komentirani pod vidom njihove primjene u unapređenju obrazovanja studenata prava.

studenti prava; stavovi prema kaznenom pravnom sustavu; vjerovanje u pravedni svijetAutor: Marina Ajduković - ; Pravni fakultet u Zagrebu, Hrvatska Silvija Ručević - ; Filozofski fakultet u Osijeku, Hrvatska Barbara H

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados