Spoznajna teorija Pavla Vuk-Pavlovića - Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Vol.13. No.1-2 25-26 December 1987.Reportar como inadecuado
Spoznajna teorija Pavla Vuk-Pavlovića - Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Vol.13. No.1-2 25-26 December 1987. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Vol.13. No.1-2 25-26 December 1987. -

Pavao Vuk-Pavlović svojom djelatnošću daleko prevazilazi ne samo sve filozofe u Hrvatskoj između dva rata, već, zajedno sa Branislavom Petronijevićem i Francetom Veberom, predstavlja jednog od najznačajnijih mislilaca u Jugoslaviji. Najznačajniji njegov rad je Spoznaja i spoznajna teorija, a ovaj tekst predstavlja razradu osnovnih postavki Vuka-Povlovića iznijetih u tome djelu.Autor: Jonče Josifovski -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados