Struktura odgojne zbilje - Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Vol.13. No.1-2 25-26 December 1987.Report as inadecuate
Struktura odgojne zbilje - Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Vol.13. No.1-2 25-26 December 1987. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Vol.13. No.1-2 25-26 December 1987. -

Svijet je dat u kategorijama prolaznog a čovjek se u njemu u svoje povijesno biće uspostavlja odgojnim činom. Odgoj je po tome nužan oblik postojanja koje smjera povijesnoj zbilji. Putevi odgojnog zbivanja nisu dati nego zadati. Odgoj po tome nije samo uvjet povijesne zbilje nego je i sam njoj pripadajući realitet. Ovako shvaćen, odgoj izmiče mogućnosti pedagoškog motrenja jer se ono ograničava na onu njegovu pojavnost kojom bi bilo moguće upravljati. Segment odgojne pojavnosti koju proučava pedagogija ne određuje bit odgoja nego može biti samo obrnuto.

Bit odnosa odgoja je u projekciji onog što još nije a drži se da bi trebalo biti, a sam je odgojni angažman u očuvanju onog u prošlom za što se drži da je dostojno budućeg. Sobom kao činjenicom, odgoj svjedoči upućenost budućem kao presudnu odrednicu ljudskog postojanja. Po tome je odgoj uvijek i filozofičan, a filozofija »odgojna«.

Eros filozofije nije moguć bez pedagoškog erosa, a pedagoški je eros svjedočenje filozofskog. Ova uposlenost filozofije u odgoju ne izostaje niti onda kada je »strogo kontrolirana« jer učitelj ne može nikad iz pouke isključiti bit svog viđenja svijeta. Zbivanje odgoja ima mogućnost vrijednosne stvarnosti koja se ne može izvesti ni iz učiteljeve predanosti znanju, niti iz mogućih ljudskih odnosa u situacijama poučavanja, nego tek iz cjeline tih odnosa. Pedagoškim je erosom po tome vođen onaj tko u činjenici svima nama zajedničkog odgojnog odnosa nalazi drugima skrivene prostore oblikovanja jedne zasebne vrijednosne zbilje i osjeća se od nje pozvanim da svojim učestvovanjem u njoj sudjeluje u oblikovanju onog što dolazi te da se tako i sam u njoj vrijednosno konstituira. Iznesene konstatacije aktualiziraju temeljne kategorije filozofije odgoja P. Vuk-Pavlovića »budućnosti« »odgajateljevog carstva« »pedagoške zbilje« i vraćaju na filozofsku utemeljenost teorije odgoja na kojoj je tek moguće zasnovati njenu odgovornu praksu.Author: Josip Marinković -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents