Prinosi razmatranju i znanstvenom osvjetljavanju fenomena odgojaReportar como inadecuado
Prinosi razmatranju i znanstvenom osvjetljavanju fenomena odgoja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Vol.13. No.1-2 25-26 December 1987. -

Rad je napisan u povodu desete obljetnice smrti hrvatskog i jugoslavenskog filozofa i pedagoga Pavla Vuk-Pavlovića i posvećen je njegovim pedagogijskim radovima i koncepcijama. Uz svoju nastavničku pedagošku djelatnost i predavanja nekih pedagogijskih kolegija na Zagrebačkom sveučilištu napisao je u znanosti zapaženu monografiju: Ličnost i odgoj 1932 i nekoliko kraćih pedagogijskih rasprava, koje su objavljene u pedagoškim časopisima.

U ovom radu autor argumentirano dokazuje da je P. Vuk-Pavlović već 1932. godine, u djelu: Ličnost i odgoj, objelodanio prvu hrvatsku i jugoslavensku filozofiju odgoja, koja sustavno i cjelovito razmatra fenomen odgoja u svoj njegovoj složenosti.

Tim svojim djelom i kraćim pedagogijskim raspravama koje ga, u nekim pitanjima, dopunjuju i produbljuju, P. Vuk-Pavlović je ujedno, sa stajališta filozofijske, kulturne i aksiologijske pedagogije, koncipirao i izložio jednu cjelovitu i koherentnu teoriju odgoja. To je krupan i značajan doprinos hrvatskoj, jugoslavenskoj pa i široj svjetskoj pedagoškoj baštini pa bi ga svako buduće proučavanje, u području teorije odgoja, trebalo uzeti u razmatranje.Autor: Ante Vukasović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados