Probna primjena Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja u postupku vještačenja invaliditeta u HrvatskojReportar como inadecuado
Probna primjena Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja u postupku vještačenja invaliditeta u Hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian journal of social policy, Vol.19 No.2 July 2012. -

Sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom te temeljem Nacionalne strategije za osobe s invaliditetom, u Hrvatskoj je potrebno izraditi jedinstveni sustav vještačenja te jedinstvene kriterije utvrđivanja invaliditeta. Za potrebe izrade jedinstvenih kriterija strukturirane su Jedinstvena lista oštećenja te Jedinstvena lista funkcionalnih sposobnosti koja je izrađena korištenjem Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja MKF Svjetske zdravstvene organizacije. Zaključkom Vlade Republike Hrvatske određena je probna primjena Jedinstvene liste funkcionalnih sposobnosti, a vještaci su probno koristili i Jedinstvenu listu oštećenja. U probnoj primjeni sudjelovali su vještaci iz sedam tijela vještačenja, a uključen je 441 ispitanik. Rezultati ukazuju da u većini slučajeva, oko 80%, predložene liste funkcionalnih sposobnosti i oštećenja nije moguće ili ih je moguće samo djelomično primijeniti u tijelima vještačenja koja, prema važećem zakonodavstvu, utvrđuju postojanja prava na temelju oštećenja organizma. U svega 4,3% provedenih postupaka vještaci smatraju da je pomoću Jedinstvene liste funkcionalnih sposobnosti i Jedinstvene liste oštećenja moguće u potpunosti opisati stanje osobe te se navedeni instrumenti mogu koristiti u postupku vještačenja invaliditeta.

utvrđivanje i mjerenje invaliditeta; postupak vještačenja; primjenjivost MKF-aAutor: Tomislav Benjak - ; Hrvatski zavod za javno zdravstvo Zvjezdana Janičar - ; Ministarstvo socijalne politike i mladih Anica Ježi

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados