VAŽNOST TJELESNE AKTIVNOSTI U STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBIReportar como inadecuado
VAŽNOST TJELESNE AKTIVNOSTI U STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.21 No.2 July 2012. -

Tjelesna aktivnost je važan faktor očuvanja zdravlja i funkcionalnih sposobnosti osoba starije dobi. Cilj ovog rada bio je utvrditi postoje li razlike u nekim karakteristikama življenja osoba starije dobi koje se aktivno bave tjelesnim vježbanjem i onih koje to ne čine: ispitati razlike u sociodemografskim obilježjima starijih osoba koje se redovito bave rekreativnim tjelesnim aktivnostima i onih koji to ne čine, utvrditi postoje li razlike u funkcionalnim sposobnostima sposobnosti samozbrinjavanja i održavanja domaćinstva između starijih osoba koje se redovito bave rekreativnim tjelesnim aktivnostima i onih koji to ne čine i utvrditi postoje li razlike u osobnoj procjeni zadovoljstva životom između starijih osoba koje se redovito bave rekreativnim tjelesnim aktivnostima i onih koji to ne čine. Istraživanje je provedeno na prigodnom uzorku u Zagrebu 2008. godine u kojem su sudjelovale 192 osobe koje se bave rekreativnim vježbanjem i 150 osoba koje nisu uključene u rekreativno vježbanje.

Rezultati dobiveni statističkom obradom pokazuju da postoje razlike u sociodemografskim obilježjima ispitanika uključenih u odnosu na neuključene u rekreativne tjelesne aktivnosti. Uključeni u rekreativne tjelesne aktivnosti su češće ženskog spola, u prosjeku nešto mlađi i višeg obrazovnog statusa, dok nije pronađena razlika u materijalnom statusu. Uključeni u rekreativne tjelesne aktivnosti izražavaju veće zadovoljstvo životom i prema vlastitom iskazu imaju bolje funkcionalne sposobnosti. Ovo istraživanje potvrđuje korisnost tjelesnog vježbanja starijih osoba.

funkcionalna sposobnost; starenje; starije osobe; tjelesne aktivnosti; zadovoljstvo životomAutor: Željka Lepan - ; Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Zdravka Leutar - ; Studijski centar

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados