JEAN-JACQUES ROUSSEAU I EKOLOŠKO PITANJE U povodu tristote obljetnice Rousseauova rođenjaReportar como inadecuado
JEAN-JACQUES ROUSSEAU I EKOLOŠKO PITANJE U povodu tristote obljetnice Rousseauova rođenja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.21 No.2 July 2012. -

Rad je napisan u povodu i u kontekstu obilježavanja tristote obljetnice rođenja Jeana-Jacquesa Rousseaua. Stoga se u ponajprije ukazuje na golemu i zasluženu pažnju koja se tom misliocu posvećuje ne samo u Francuskoj nego i u mnogim kulturno-akademskim i znanstvenim sredinama suvremenog svijeta. Navode se razne manifestacije i izdavački pothvati koji aktualiziraju važnost tog mislioca i nude nove interpretacije njegovih ideja. No rad je bitno usredotočen na promišljanje Rousseaua kao preteče moderne ekološke misli. Pokušava naime pokazati u kojem je smislu Rousseauovo djelo relevantno za modernu ekologiju i u kojem je smislu opravdano pozivanje na njegova stajališta. Upozorava da se valja čuvati uobičajenih vulgarizacija, osobito onih koje se tiču „povratka prirodi- i koje svojim simplicizmom skreću pozornost s Rousseauovih inspirativnih i održivih ideja. U radu se, na toj interpretativnoj liniji, pokušava utvrditi postoji li teorijsko-filozofska veza između Rousseauovog poimanja prirode i poimanja prirode u radikalnoj odnosno dubinskoj ekologiji. Rousseau je svakako jedna od inspiracija dubinske ekologije, ali valja voditi računa o zbiljskoj trajnosti i granicama te inspiracije. Ukratko, rad se zalaže za novo čitanje Rousseaua u ekološkom ključu.

amour de soi; amour propre; društveni ugovor; dubinska ekologija; kultura; nejednakost; priroda; povratak prirodi; prirodno stanje; prosvjetiteljstvoAutor: Rade Kalanj - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados