PROMJENA SEKSISTIČKOG DISKURSA U HRVATSKOJ Usporedba rezultata istraživanja 2004. i 2010. godineReportar como inadecuado
PROMJENA SEKSISTIČKOG DISKURSA U HRVATSKOJ Usporedba rezultata istraživanja 2004. i 2010. godine - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.21 No.2 July 2012. -

Seksizam u svojim tradicionalnim i modernim varijantama prepoznat je kao utemeljen koncept u hrvatskom društvu na temelju rezultata istraživanja o rodnom identitetu koje je provedeno 2004. godine u sklopu projekta „Modernizacija i identitet hrvatskog društva-, i to osobito među starijima, niže obrazovanima i muškim dijelovima hrvatske populacije. U ovome radu ponovno se konceptualizira seksistički diskurs, te se iznose usporedbe glavnih rezultata istraživanja o relacijama neo-seksizma i modernizacije u hrvatskom društvu u 2010. godini na reprezentativnom uzorku ispitanika N = 1008 s obzirom na glavne rodne skupine, uz testiranje određenih sociodemografskih varijabli. Komparativni rezultati istraživanja iz 2004. i 2010. godine donose neke razlike u promjenama mišljenja i stavova u seksističkom diskursu, premda glavna struktura neo-seksističkih koncepata, na temelju izvedene faktorske analize i testova za nezavisne uzorke, u bitnome ostaje nepromijenjena, uz ponovljeno detektiranje nekih rodno egalitarnih stavova mladih. Međutim, u Hrvatskoj i dalje ostaju temeljito obilježeni patrijarhalni neoseksistički modeli mišljenja i predrasude o rodnom identitetu i rodnim grupama, koje je moguće jasno prepoznati u svijesti naše populacije.

muškarci; moderni seksizam neoseksizam; rodni egalitarizam; rodni identitet; tradicionalni seksizam; ženeAutor: Branka Galić - orcid.org-0000-0002-0711-7012 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados