Identitet u vremenu cyber svjetova - Filozofska istraživanja, Vol.32 No.1 April 2012.Report as inadecuate
Identitet u vremenu cyber svjetova - Filozofska istraživanja, Vol.32 No.1 April 2012. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Filozofska istraživanja, Vol.32 No.1 April 2012. -

Početkom dvadesetog stoljeća Walter Benjamin ukazao je da s razvojem tehnike reproduciranja dolazi do gubljenja elitističkog statusa autora. S ekspanzijom tiska, filma i fotografije, svakome je, kako ističe, otvorena mogućnost dobivanja uloge u nekom filmu, pisanja nekog teksta koji bi potom bio objavljen u novinama, kreativnog izražavanja putem fotografije. Pojava interneta i novih medija ponovno aktualizira Benjaminovu teoriju. Razvoj cyber svjetova i mogućnost čovjekova kreativnog izražavanja unutar njih, u tekstu su dovedeni u vezu s pitanjem identiteta. Uključivanje čovjeka u cyber prostor shvaćeno je kao otvaranje novih mogućnosti za ostvarenje čovjekovih kreativnih potencijala. U tome smislu, sudjelovanje čovjeka u cyber prostoru, čak i onda kada je usmjereno na stvaranje različitih predodžaba o samome sebi, shvaćeno je kao ostvarivanje čovjeka kao autora, a ne kao proces destabiliziranja čovjekova identiteta.

identitet; internet; cyber prostor; teorija medijaAuthor: Dragan Ćalović - ; Megatrend univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Novi Beograd, Srbija

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents