Toponimija sela Orahovi Do u Popovu - Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.37 No.2 April 2012.Reportar como inadecuado
Toponimija sela Orahovi Do u Popovu - Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.37 No.2 April 2012. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.37 No.2 April 2012. -

U radu se, na temelju terenskoga i arhivskoga istraživanja, obrađuje oko 300 toponima sela Orahovi Do u južnome dijelu Popova. U prvome se dijelu rada iznosi osvrt na demografske prilike. Navedeno je područje bilo izloženo velikim migracijama stanovništva zbog kojih ondje danas živi dvadeset puta manji broj stanovnika nego koncem 15. st. U drugome se dijelu rada iznosi mjestopis Orahova Dola i podatci o mjesnim rodovima. U trećemu se dijelu obrađuje mjesna toponimija u kojoj prevladavaju antroponimni toponimi.

Orahovi Do; Popovo; toponimija; ojkonimija; mjestopisAutor: Domagoj Vidović - orcid.org-0000-0002-1000-0237 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados