Besedje za pomen ‘sinova žena ’ v slovenskih narečjih in kajkavščini po gradivu za Slovenski in Hrvaški lingvistični atlasReportar como inadecuado
Besedje za pomen ‘sinova žena ’ v slovenskih narečjih in kajkavščini po gradivu za Slovenski in Hrvaški lingvistični atlas - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.37 No.2 April 2012. -

V prispevku je predstavljeno slovensko narečno besedje za pomen ‘sinova žena’ v Slovenskem lingvističnem atlasu SLA v primerjavi s kajkavskim narečnim besedjem za ta pomen, zbranim za Hrvaški jezikovni atlas HJA. Narečno gradivo, zbrano za ta dva temeljna nacionalna dialektološka projekta je namreč zanimivo tudi za raziskovanje slovensko-hrvaškega jezikovnega stika, saj zlasti v Pomurju in Medžimurju, v Posotelju, Beli krajini, na Kostelskem

in v Gorskem kotarju ter v Istri jezika in njuna obmejna narečja bolj

postopoma prehajajo eden v drugega in imajo zato mnoge skupne značilnosti tako na fonološki in morfološki kot tudi na leksikalni ravnini. Na primeru narečnega gradiva za vprašanji SLA-V614 snaha in HJA-V548 snaha, nevjesta je skupaj z morfonološko analizo in kartografskim prikazom prostorske razširjenosti narečnih leksemov predstavljen tudi način komentiranja narečnega gradiva v SLA.

Slovenski lingvistični atlas SLA; Hrvaški jezikovni atlas HJA; slovenska narečja; hrvaško kajkavsko narečje; besedje za pomen ‘snaha’Autor: Jožica Škofic - orcid.org-0000-0003-3478-5056 ; Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados