Prirodne znanosti i enciklika Fides et ratioReportar como inadecuado
Prirodne znanosti i enciklika Fides et ratio - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

New presence : Review for intellectual and spiritual questions, Vol.V No.1 April 2007. -

Enciklika Fides et ratio Vjera i razum sustavno izlaže stajalište Katoličke crkve i pape Ivana Pavla II. osobno o odnosu čovjekove spoznaje svijeta pomoću vjere i pomoću razuma, zalažući se za komplementarnost, a ne isključivost tih dvaju pristupa. Kao njihove konkretne realizacije razmatraju se teologija i filozofija.

Iako prihvaćam načela izloženog sustava i u njima prepoznajem u velikoj mjeri i svoje vlastite spoznaje stečene tijekom istraživanja u području prirodnih znanosti, ipak postoje brojne specifičnosti po kojima se prirodne a slično i društvene i humanističke znanosti razlikuju od filozofije i koje bi trebalo definirati i razraditi kako bi se izbjegli nesporazumi i omogućio kreativan dijalog i s filozofima, a posebno s teolozima.

Stoga želim na temelju osobnog iskustva upozoriti i potaknuti raspravu o nekim pitanjima s kojima se susrećemo u istraživanju, posebno u prirodnim znanostima.

To su npr. način kako mladi znanstvenik usvaja »znanstvenu metodu«, odnos i interpretacija rezultata jezikom svakodnevnog iskustva, pitanja različite uporabe jezika u znanosti i filozofiji, odnos racionalnog i emotivnog pa i vjerovanja u mogućnost spoznaje i postojanje »istine« kod znanstvenika, egzaktnost i njezin stupanj prirodnih znanosti, uloga indukcije i dedukcije, tj. prioriteta činjenica ili hipoteza, shvaćanje znanosti kao procesa, a ne definitivne »znanstvene slike svijeta«, odnosno »znanstvene istine«, te prema tome i uporaba pojma »istine« u znanosti i filozofiji i, konačno, etika u znanosti, tj. odnos znanosti i znanstvenika prema nekom sustavu vrijednosti.

Analiza tih pitanja može svakako poduprijeti osnovne misli iznesene u enciklici Fides et ratio i proširiti ih na područje prirodnih znanosti, i na taj način pomoći u obrani mogućnosti spoznaje i »istine«, a protiv pokušaja njezina relativiziranja, što je ujedno jedna od glavnih teza ove enciklike.

prirodne znanosti; vjera i razum; enciklika Fides et ratio; pojam »istine« u znanosti i filozofiji; znanost i religijaAutor: Marijan Šunjić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados