Kršćaninova prisutnost u svijetu - New presence : Review for intellectual and spiritual questions, Vol.V No.1 April 2007.Reportar como inadecuado
Kršćaninova prisutnost u svijetu - New presence : Review for intellectual and spiritual questions, Vol.V No.1 April 2007. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

New presence : Review for intellectual and spiritual questions, Vol.V No.1 April 2007. -

Rad je teološki osvrt o »kršćaninovoj prisutnosti u svijetu«. Autor pojam prisutnosti biti-ovdje promatra kao čin djelovanja, ovisan o samoj naravi nežive stvari i oduhovljena bića - čovjeka. Biti prisutan kao kršćanin znači biti prisutan u povezanosti s »događajem Isusa Krista«, koji je trajno djelatan u povijesti. S toga gledišta kršćaninova se prisutnost ne može i ne smije svesti na »biti u sakristiji-crkvi« niti se »kršćaninova prisutnost« može svesti na isključivo posredništvo preko hijerarhije. Ona je osobna odgovornost i djelovanje koje izvire iz osobnoga susreta s Kristom. Kršćaninova prisutnost ima svoj temelj u vazmenome otajstvu, koje se posadašnjuje u euharistijskom slavlju kao najveći izraz sebedarja u prinosu sebe Ocu i otvorenosti ljudima sebežrtvovanjem za druge. Euharistijsko stavlje pretpostavlja dinamiku okupiti - raspršiti se. Kršćani se »okupljaju« kako bi se »raspršili« u svijetu ostvarujući »događaj Isusa Krista«. Autor, dalje, izvore kršćaninove prisutnosti nalazi u teološkom učenju o općoj svećeničkoj, proročkoj i kraljevskoj službi: to je služba sebedarivanja i sebeprinošenja opće svećeništvo, svjedočenja proroštvo i upravljanja svijetom tako da svu prirodu obnavlja u novo kraljevstvo preobrazbom vremenitih dobara kraljevstvo. Te tri službe autor osvjetljuje i učenjem II. vatikanskoga sabora. Nadovezujući se na te osnovne postavke o »biti kršćaninovoj« koja postaje vidljiva i djelotvorna »kršćaninovom prisutnošću«, autor stavlja poseban naglasak na »čitanje znakova vremena«, čime kršćanin uz objavu i predaju pridonosi »čitanju stvarnosti« kao preduvjet u njezinoj preobrazbi. Uključivanjem u preobrazbu vremenitoga, autor nakraju ističe, da se kršćanin stavlja »na Božju stranu« u službi stvaranja boljega svijeta. Kad je kršćanin na strani potlačenih, ugroženih, svih koji trpe, on je na »Božjoj strani« jer preko njega Bog djeluje u povijesti i životu ljudi. Napretkom znanosti i zauzetosti ljudi u svijetu Bog ne uzmiče, nego postaje vidljiv, transparentan, jer Božja prisutnosti postaje vidljivom u zauzetoj ljudskoj i »kršćaninovoj prisutnosti« po kojoj je »događaj Isusa Krista« djelatan ovdje i sada.

kršćanin; svijet; prisutnost; vremenita dobra; Bog; Krist; znakovi vremenaAutor: Josip Kolanović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados