PRVA EPIZODA SHIZOFRENIJE – VAŽNOST RANOG OTKRIVANJA BOLESTI: ŠTO O TOME TREBAJU ZNATI SOCIJALNI RADNICIReportar como inadecuado
PRVA EPIZODA SHIZOFRENIJE – VAŽNOST RANOG OTKRIVANJA BOLESTI: ŠTO O TOME TREBAJU ZNATI SOCIJALNI RADNICI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annual of social work, Vol.19 No.1 May 2012. -

Shizofrenija je kronična duševna bolest, klinički sindrom karakteriziran specifičnim psihičkim i ponašajnim simptomima, značajnim individualnim varijacijama kliničke slike, odgovora na terapiju i tijeka bolesti te često prisutnim značajnim padom funkcionalnih kapaciteta bolesnika na svim planovima – osobnom, obiteljskom, radnom i socijalnom.

Suvremeni koncepti sagledavanja shizofrenije kao neurodegenerativnog procesa impliciraju neophodnost razvoja specifičnih ranih intervencija usmjerenih na što raniju detekciju bolesti i provođenje adekvatnih i sveobuhvatnih farmakoloških, psihoterapijskih i psihosocijalnih terapijskih intervencija. Iz navedenog proizlazi i rastući interes struke za prodromalnu fazu bolesti i prvu epizodu shizofrenije pri čemu se naglasak stavlja na ishod bolesti postizanje simptomatske i funkcionalne remisije i što bolji potpuni oporavak bolesnika.

Ciljevi ranog otkrivanja psihotičnih poremećaja, uključujući i shizofreniju, i ranih intervencija su reducirati i-ili prevenirati progresiju i-ili pogoršanje psihotičnih simptoma-sindroma, neurobioloških i neuropatoloških oštećenja, sekundarnog psihijatrijskog i somatskog morbiditeta, deterioracije općeg funkcioniranja i razvojnih potencijala bolesnika, individualnog i obiteljskog stresnog iskustva, stigmatizacije bolesnika i njegove okoline, recidiva bolesti te reducirati troškove vezane uz liječenje i radnu nesposobnost oboljelog.

Ovo složeno područje zahtijeva kontinuirano stručno i znanstveno multidisciplinarno istraživanje i djelovanje u čemu aktivnosti socijalnih radnika imaju značajnu ulogu, a s ciljem što učinkovitije redukcije neurotoksičnih, psihotoksičnih i sociotoksičnih posljedica shizofrenog procesa.

prva epizoda shizofrenije; prodromalna faza shizofrenije; rane intervencije; socijalni radniciAutor: Draženka Ostojić - ; Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados