POTREBA I ZNAČAJ RAZVOJA SURADNJE PROBACIJSKOG SUSTAVA I SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U RHReportar como inadecuado
POTREBA I ZNAČAJ RAZVOJA SURADNJE PROBACIJSKOG SUSTAVA I SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U RH - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annual of social work, Vol.19 No.1 May 2012. -

Korijeni probacije koja se kod nas uvodi tek posljednje desetljeće, u svijetu u prošlost sežu do sredine 19. stoljeća, kada su evidentirani počeci u Sjedinjenim Američkim Državama. Obavljanje probacijskih poslova i u pojedinim je europskim zemljama prisutno već više od stoljeća i predstavlja važan segment rada s počiniteljima kaznenih djela. Dok je u svojim počecima probacijski rad podrazumijevao određene oblike socijalnog rada s počiniteljima kaznenih djela, u novije se vrijeme prvenstveno razvija u smjeru izrade i primjene instrumenata za procjenu rizika i potreba počinitelja, asistencije sucima kod donošenja odluka te nadzora obveza i-ili zabrana naloženih počinitelju kaznenog djela u zajednici. Radi ostvarivanja različitih oblika pomoći počiniteljima kaznenih djela, probacijski su sustavi stoga sve više orijentirani na suradnju s drugim državnim sustavima i nevladinim sektorom. Nakon donošenja Zakona o probaciji i osnivanja Uprave za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima u okviru Ministarstva pravosuđa, u Hrvatskoj su 2011. godine s radom započeli i prvi probacijski uredi i prvi profesionalni probacijski službenici. Početkom funkcioniranja probacijskog sustava u našoj je državi otvoreno i kompleksno pitanje modela suradnje novog sustava s drugim sustavima, u okviru kojeg se u ovom radu razmatra posebno važan segment zajedničkog rada probacijskog sustava i sustava socijalne skrbi.

probacija; socijalna skrb; suradnjaAutor: Snježana Maloić - ; Ministarstvo pravosuđa, Zagreb, Hrvatska Saša Rajić - ; Ministarstvo pravosuđa, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados