SUBJEKTIVNA KVALITETA ŽIVOTA LJUDI KOJI ŽIVE U SIROMAŠTVU I ZAPOSLENIH OSOBA RAZLIČITOG MATERIJALNOG STATUSAReportar como inadecuado
SUBJEKTIVNA KVALITETA ŽIVOTA LJUDI KOJI ŽIVE U SIROMAŠTVU I ZAPOSLENIH OSOBA RAZLIČITOG MATERIJALNOG STATUSA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annual of social work, Vol.19 No.1 May 2012. -

Ovaj rad prikazuje razlike u rezultatima istraživanja subjektivne kvalitete života između četiri skupine sudionika grupiranih prema razini materijalnog statusa: korisnici pomoći za uzdržavanje, zaposleni niskog materijalnog statusa, zaposleni srednjeg materijalnog statusa i zaposleni visokog materijalnog statusa. Istraživanjem je obuhvaćeno 663 sudionika iz Zagreba. Prikazani rezultati dio su šireg istraživanja provedenog s ciljem upoznavanja života i nekih psihosocijalnih obilježja korisnika pomoći za uzdržavanje. Rezultati ukazuju na značajnu povezanost materijalnog statusa s procjenom zadovoljstva kvalitetom života, pri čemu općenito najmanje zadovoljstvo iskazuju korisnici pomoći za uzdržavanje, osobito u aspektima financijske situacije, nezaposlenosti, tjelesnog i mentalnog zdravlja, gdje se značajno razlikuju u odnosu na ostale sudionike istraživanja. Najveće zadovoljstvo korisnici pomoći za uzdržavanje iskazuju u obiteljskim odnosima.

siromaštvo; korisnici pomoći za uzdržavanje; kvaliteta životaAutor: Olja Družić Ljubotina - ; Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados