PRVIH TRIDESET MJESECI NOVOG SUSTAVA PARLAMENTARNOG NADZORA NAD OBRAMBENIM SEKTOROM U REPUBLICI HRVATSKOJReportar como inadecuado
PRVIH TRIDESET MJESECI NOVOG SUSTAVA PARLAMENTARNOG NADZORA NAD OBRAMBENIM SEKTOROM U REPUBLICI HRVATSKOJ - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Polemos : Journal of Interdisciplinary Research on War and Peace, Vol.XIV No.28 December 2011. -

U tekstu je prikazan sustav parlamentarnog građanskog nadzora nad oružanim snagama u Republici Hrvatskoj posljednjih godina. Poseban je naglasak stavljen na djelovanje Odbora za obranu, radnog tijela Hrvatskoga sabora kojemu je od njegova osnivanja sredinom 2008. godine izričito povjeren posao parlamentarnoga građanskog nadzora nad obrambenim resorom Hrvatske. Detaljnije se razmatra ustroj Odbora za obranu, s posebnim osvrtom na institut Vanjskih članova odbora, kao novine u ovakvim poslovima u Hrvatskoj, ali i u široj regiji. Usto, sastavljena je i kritička analiza djelovanja Odbora za obranu tijekom njegovih prvih 30 mjeseci postojanja, a na temelju javno dostupnih dnevnih redova sjednica. Razmotreno je i djelovanje Odbora za obranu sa stajališta transparentnosti i «prava građana da znaju».

obrambeni sektor RH; oružane snage RH; Hrvatski sabor; Odbor za obranu; parlamentarni građanski nadzor; tajnost podatakaAutor: Igor Tabak - orcid.org-0000-0002-9026-4792

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados