PLAĆENICI, PRIVATNE VOJNE KOMPANIJE I NJIHOV TRETMAN U MEĐUNARODNOM PRAVUReportar como inadecuado
PLAĆENICI, PRIVATNE VOJNE KOMPANIJE I NJIHOV TRETMAN U MEĐUNARODNOM PRAVU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Polemos : Journal of Interdisciplinary Research on War and Peace, Vol.XIV No.28 December 2011. -

Priroda suvremenih odnosa u kojima djeluju brojne asimetrične prijetnje, potreba država da na međunarodnom i unutarnjem planu ostvare interese i održe stabilnost, a da im ruke nisu vezane moralnim, političkim i pitanjima efikasne uporabe vojne sile, bez potrebe pravdanja eventualnih ljudskih žrtava i gubitaka na bojnom polju, okreće države jednom od najstarijihzanimanja na svijetu, novačenju i korištenju plaćenika. Indivudualno plaćeništvo nije nestalo u potpunosti, ali je obim njegova korištenja i priroda tih usluga prevladana pomoću novog oblika angažiranja privatne vojne sile kroz privatne vojne kompanije. Rad govori o nekim aspektima reguliranja ovih pitanja u međunarodnom humanitarnom, ratnom i kaznenom pravu.

plaćenici; privatne vojne kompanije; međunarodno ratno pravo; međunarodno humanitarno pravo; međunarodno kazneno pravoAutor: Adnan Duraković - ; Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, Bosna i Hercegovina

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados