Suvremene koncepcije profesionalne pripreme i obrazovanja učiteljaReportar como inadecuado
Suvremene koncepcije profesionalne pripreme i obrazovanja učitelja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal for Pedagogic Theory and Practice, Vol.57 No.3. - 4. December 2008. -

Da bi se bolje razumio obrazovni sustav profesionalne pripreme i obrazovanja budućeg učiteljskog kadra, osim potrebnog poznavanja vlastitih mogućnosti i potreba u tom smislu, važno je poznavati i iskustva drugih zemalja, u pogledu rješenja, mogućnosti, koncepcija i tendencija u pripremi, tj. obrazovanju budućih učitelja. U ovom radu dan je osvrt na iskustva u obrazovanju učitelja u nekoliko zemalja u Europi, danas. Uz sagledavanje sličnosti i razlika, učinjen je pokušaj da se izvuku korisne analogije, koje bi mogle biti u funkciji uspješnog osmišljavanja, inoviranja ili daljeg osuvremenjivanja koncepcije suvremenog obrazovanja učitelja. U radu je dan kratak prikaz obrazovanja učitelja danas, u Finskoj, Mađarskoj, Norveškoj, Švedskoj, Danskoj, Nizozemskoj, Francuskoj i Njemačkoj, kako bi se na osnovi komparativnog promatranja uočile sličnosti i razlike, na osnovi kojih bi se mogle naznačiti tendencije i korisne smjernice u obliku mogućih rješenja u pripremi budućeg učiteljskog kadra, kada se govori o europskome obrazovnom prostoru.

koncepcija obrazovanja; obrazovanje učitelja; kurikulum; osnovna školaAutor: Radmila Bogosavljević - ; Pedagoški fakultet u Somboru Srbija

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados