Djeca suradnici - Journal for Pedagogic Theory and Practice, Vol.57 No.1.-2. May 2009.Reportar como inadecuado
Djeca suradnici - Journal for Pedagogic Theory and Practice, Vol.57 No.1.-2. May 2009. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal for Pedagogic Theory and Practice, Vol.57 No.1.-2. May 2009. -

U ovom radu autorica se bavi prepoznavanjem potreba djece i ponašanjima koja pomažu djeci da uspostave kvalitetnu komunikaciju. Posebice se bavi pitanjem sustavnoga planiranja aktivnosti i upućivanja djece na međusobnu suradnju, koji imaju pozitivan utjecaj na samopouzdanje djece i njihovu kompetenciju. Usvajanjem i „uvježbavanjem- socijalnih vještina u svakodnevnoj interakciji djeca jačaju i socijalnu kompetenciju. Djeca s razvijenim socijalnim vještinama osjećaju uspješnost i zadovoljstvo jer su sposobna samostalno i kvalitetno komunicirati s vršnjacima.

Ovim radom autorica želi dati kratak prikaz iz neposredne prakse kako su djeca potaknuta na samostalno rješavanje problema i učila i naučila vještine koje su važne za unapređivanje njihovih međusobnih odnosa. U tom procesu djeca su osvijestila svoju važnost u svakodnevnim aktivnostima. Dobra komunikacija pomogla im je da izgrade kvalitetan i uvažavajući odnos.

djeca; komunikacija; odnos; ponašanja; suradnja; uvažavanjeAutor: Žaljana Vivodinac - ; Dječji vrtić „Smokvica-

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados