Pilot-projekt Djeca za sigurniji svijetReportar como inadecuado
Pilot-projekt Djeca za sigurniji svijet - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal for Pedagogic Theory and Practice, Vol.57 No.1.-2. May 2009. -

Zbog suvremenog načina života djeca su danas, više nego ikada prije, izložena nesrećama, rizicima i opasnostima u svakodnevnom životu. U formalnom obrazovanju, ni kod nas ni u drugim zemljama ne postoji edukacija djece o zaštiti od raznovrsnih opasnosti koje im prijete pa se stoga osmišljavaju i provode posebni edukativno-preventivni programi. U radu je prikazana provedba pilot-projekta „Djeca za sigurniji svijet-, osmišljenoga u svrhu educiranja učenika prvih razreda osnovne škole o sigurnosti u domu tijekom svakodnevnih aktivnosti, sigurnosti od hazardnih situacija požar, poplava, potres i mine te o značenju telefonskih brojeva žurnih služba. Edukativni pilot-projekt „Djeca za sigurniji svijet- uspješno je realiziran tijekom šk. god. 2006.-07. s učenicima prvih razreda jedanaest osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije, a reakcije učenika, učitelja i izvrsni rezultati pismene provjere svjedoče kako je ovaj

oblik edukacije potrebno i dalje provoditi.

djeca; nesreće; opasnosti; preventivna edukacija; pilot-projektAutor: Vesna Kostović Vranješ - ; Filozofski fakultet u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados