Prilog istraživanju učeničkog apsentizmaReportar como inadecuado
Prilog istraživanju učeničkog apsentizma - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal for Pedagogic Theory and Practice, Vol.57 No.1.-2. May 2009. -

Suvremeni fenomen apsentiranja učenika s nastave tema je sve brojnijih istraživanja. Traga se za razlozima bježanja, mjestima provođenja vremena nakon odlaska iz škole, rizičnim i protektivnim faktorima, te se istražuje utjecaj izostanaka na školski uspjeh. U radu su prikazani neki, a po mišljenju učenika najučestaliji razlozi bježanja s nastave. Ispitivanje je provedeno u sklopu opsežnog istraživanja za potrebe doktorskoga rada reprezentativni uzorak srednjoškolaca, N = 560, koje obuhvaća velik broj varijabla vezanih uz rizične faktore školskih izostanaka. Ovdje su izdvojeni rizični faktori koje vezujemo uz školu i vršnjačke skupine. Jedan je od razloga zbog kojeg ispitivanju ovog fenomena treba dati adekvatno značenje i taj što učenici vrijeme kad nisu na nastavi provode nekontrolirano. Gotovo sva istraživanja pokazuju da su tada skloniji konzumacijama. Stoga su u jednom dijelu istraživanja analizirana i mjesta na kojima učenici provode vrijeme kada pobjegnu s nastave. Pokazalo se da su to najčešće kafi ći. Učestalo namjerno izbjegavanje nastave jedan je od indikatora mogućega srljanja u devijantnost, pa je ispitivanje ovog fenomena značajno i opravdano.

apsentizam; bježanje s nastave; izostajanje; markiranje rizični faktoriAutor: Smiljanja Zrilić - ; Sveučilište u Zadru

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados