Analiza poučavanja alpskog skijanja djece do sedam godina starostiReportar como inadecuado
Analiza poučavanja alpskog skijanja djece do sedam godina starosti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal for Pedagogic Theory and Practice, Vol.57 No.1.-2. May 2009. -

Cilj je ovoga istraživanja bio utvrditi tko djecu do sedme godine starosti uči tehniku alpskoga skijanja i u kolikoj se mjeri učitelji skijanja u svome radu koriste igrama i didaktičkim pomagalima kao temeljnim načinom pristupa u radu s djecom. Podatke smo prikupili pomoću anketnog upitnika, koji sadrži 15 pitanja. Anketirano je 70 učitelja skijanja. Podatci su obrađeni statističkim paketom SPSS Statistical Package for The Social Sciences. Utvrdili smo da većina učitelja ima peti stupanj obrazovanja; prevladavaju učitelji sa stručnim nazivom učitelj skijanja prvog stupnja. Gotovo svi učitelji uvijek provjeravaju imaju li djeca primjerenu skijašku kacigu, tri četvrtine učitelja uvijek provjerava ispravnost skija, približno polovica učitelja provjerava skijaške cipele i štapove, a približno trećina provjerava ostalu opremu skijaško odijelo, rukavice, naočale…. Učitelji alpskoga skijanja premalo su svjesni važnosti didaktičke igre za djecu, pa je premalo uključuju u pojedine dijelove nastave kao i u postupak privikavanja na skijašku opremu. Upotreba je didaktičkih pomagala skromna opsega - najčešće se upotrebljavaju skijaški štapovi. Dvije trećine učitelja nikada ne upotrebljava sigurnosne kacige za glavu, što je nedvojbeno zabrinjavajuće, jer bi učitelji svojim primjerom trebali utjecati na djecu.

alpsko skijanje; djeca; učenje; didaktička igra i pomagala; anketaAutor: Marjeta Dobida - ; Sveučilište u Splitu, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije Nikola Rusavljević - ;

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados