Kulturni kapital i simbolička moć: tri aspekta bourdieuove teorije ideologijeReportar como inadecuado
Kulturni kapital i simbolička moć: tri aspekta bourdieuove teorije ideologije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal for Pedagogic Theory and Practice, Vol.57 No.1.-2. May 2009. -

U radu se razmatraju osnovni pojmovi Bourdieuove sociologije – kapital, habitus, polje i simbolička moć – s obzirom na problem ideologije. U Bourdieuovoj analizi ideologije možemo razlikovati tri povezana i isprepletena aspekta. Prvi je povezan s Marxom i strukturalizmom i tu se ideologija razmatra na strukturalnoj razini društva s obzirom na njezine funkcije i način djelovanja te odnos prema drugim strukturalnim razinama. Drugi aspekt je „durkheimovski- a ideologija se razmatra kao sustav klasifi kacija hijerarhija i njihova legitimacija. Habitus kao socijalizirana subjektivnost ovdje ima središnje mjesto. Treći je aspekt „weberijanski- u smislu da se ideologija promatra kao polje a posebna je pozornost posvećena njezinim proizvođačima – specijalistima. Ideološko polje je, kao i svako polje, relativno autonomno, tako da se njegovi proizvodi ne mogu izravno povezivati s interesima vladajuće klase, kao što to čine vulgarne varijante marksizma. Bourdieu ne razlikuje dovoljno ideologiju u durkheimovskom smislu, kao sisteme klasifi kacije i aspekt „življenog iskustva-, od ideologije kao proizvoda specijaliziranog rada u okviru intelektualnog odnosno ideološkog polja koje se ravna po vlastitim zakonitostima. Mada procesi u ideološkom polju refl ektiraju i reproduciraju odnose moći

u polju socijalnih klasa, ta veza nije dovoljno jasno pokazana.

Bourdieuova sociološka teorija i ideologija; kulturni kapital; simbolička moć; habitus; poljeAutor: Nenad Fanuko - ; Filozofski fakultet u Rijeci

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados