Tri nelogičnosti jedne definicije - Journal for Pedagogic Theory and Practice, Vol.58 No.4. December 2009.Reportar como inadecuado
Tri nelogičnosti jedne definicije - Journal for Pedagogic Theory and Practice, Vol.58 No.4. December 2009. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal for Pedagogic Theory and Practice, Vol.58 No.4. December 2009. -

U ovom članku bavit ćemo se defi nicijom uspravne piramide, upozoriti na određene njezine nelogičnosti te na kraju predložiti novu defi niciju, kao zamjenu, koja potpuno mijenja pojam uspravne piramide. Zbog toga bi, po meni, trebalo promijeniti dio nastavnog programa koji se odnosi na spomenutu problematiku, a time bi i udžbenici pretrpjeli određene izmjene.

defi nicija; aksiom; uspravna piramida; kosa piramida; nastavni plan i programAutor: Izet Kalaba - ; Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, Ploče

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados