Utjecaj praktičnih radova na formiranje interesa za povijesne sadržajeReportar como inadecuado
Utjecaj praktičnih radova na formiranje interesa za povijesne sadržaje - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal for Pedagogic Theory and Practice, Vol.58 No.4. December 2009. -

Praktični radovi primjenjivi su u nastavi prirodoslovlja i tehničke kulture jer se tu proučavaju različiti oblici i manifestacije materije, ali su manje zastupljeni u nastavi

društvene grupe predmeta. No, upravo će praktični radovi na nastavi povijesti omogućiti učenicima da osvijeste različite misaone operacije, razviju interes za proučavanje

prošlosti i formiraju povijesno mišljenje. Učenik će se aktivno uključiti u povijesne procese te će u kombinaciji praktičnih radova, simulacija i igrokaza bolje razumjeti

prošlost svojih predaka i pokazati veći interes za povijesne sadržaje. Autorica smatra da praktični radovi trebaju postati sastavni dio procesa učenja na satovima povijesti jer će se apstraktni sadržaji bolje osvijestiti i spoznati. Takav pristup nastavi povijesti ne samo da će održati interes učenika i potaknuti one koji su taj interes usmjerili ka tehničkim znanostima nego će ohrabriti i učenike s posebnim potrebama u iznošenju vlastitog mišljenja i omogućiti bolje razumijevanje nastavnih sadržaja. Ako se povijesni sadržaji prezentiraju na navedeni način, učenici će bolje prihvatiti nastavne sadržaje i aktivno se uključiti u nastavne procese. U skladu s tim autorica je osmislila povijesnu radionicu u kojoj metoda praktičnih radova dolazi do izražaja te u kojoj se istovremeno željelo pokazati kako manualna aktivnost i praktična metoda potvrdno odgovaraju na zahtjeve ne samo obrazovanja nego i odgoja.

nastavne metode; nastavni sat; metoda praktičnih radova; povijesna radionicaAutor: Aleksandra Đurić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados