UTJECAJ BIOLOŠKE ZAŠTITE NA PRINOS KRASTAVACA PRI SUZBIJANJU CVJETNOG ŠTITASTOG MOLJCA TRIALEURODES VAPORARIORUM WESTWOODReportar como inadecuado




UTJECAJ BIOLOŠKE ZAŠTITE NA PRINOS KRASTAVACA PRI SUZBIJANJU CVJETNOG ŠTITASTOG MOLJCA TRIALEURODES VAPORARIORUM WESTWOOD - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Agronomy journal, Vol.73 No.6 May 2012. -

Istraživanje je provedeno u stakleniku u cilju određivanja učinkovitosti bioloških pripravaka u odnosu na kemijske kod suzbijanja Trialeurodes vaporariorum Westwood te njihov utjecaj na broj, masu, dužinu i opseg plodova krastavaca. Pokus je proveden tijekom ljetnog i jesenskog vegetacijskog razdoblja, a sastojao se od šest tretmana: Boxer 200 SL 2 ml-2l, Bio-Algeen S-90 40 ml-2l, Biomit plussz® 40 ml-2l, Agri mix Agri-50 3 ml-2l +6 ml-2l, naizmjenična primjena, Agri-50 8 ml-2l i Agri-50 6 ml-2l. Svi pripravci primijenjeni su četiri puta tijekom vegetacije. Najbolji učinak pri suzbijanju ličinki T. vaporariorum pokazali su biološki pripravci Biomit plussz® i Bio-Algeen S-90. Agri-50 u svim kombinacijama djelovao je slabije na suzbijanje ličinki u odnosu na kemijski pripravak Bokser 200 SL. S druge strane, u tretmanu gdje je primijenjen Agri-50 u nižoj dozi 6 ml-2l utvrđeni su najveći broj, masa, dužina i opseg plodova krastavaca u ljetnom uzgoju. U jesenskom uzgoju najbolje djelovanje na krastavce imao je kemijski pripravak Boxer 200 SL i to statistički značajno u odnosu na sve biološke pripravke. Od bioloških pripravaka u jesenskom uzgoju najbolje rezultate na plod krastavaca pokazao je Bio-algeen S-90. Na nizak prinos krastavaca djelovali su i nepovoljni uvjeti uzgoja u jesenskom razdoblju. Iako su svi biološki pripravci pokazali dobar utjecaj na suzbijanje ličinki T. vaporariorum pa i uspješnije od kemijskog sredstva, njihov utjecaj na prinos krastavaca potrebno je dodatno ispitati.

biološka zaštita; Trialeurodes vaporariorum; krastavci; prinos; zaštićeni prostori



Autor: Zora Kažimir - ; Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije,

Fuente: http://hrcak.srce.hr/



DESCARGAR PDF




Documentos relacionados