OTPADNA JESTIVA ULJA IZ UGOSTITELJSKIH OBJEKATA SKUPINE »RESTORANI«Reportar como inadecuado
OTPADNA JESTIVA ULJA IZ UGOSTITELJSKIH OBJEKATA SKUPINE »RESTORANI« - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Agronomy journal, Vol.73 No.6 May 2012. -

Otpadno jestivo ulje nastaje u ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti, industriji, obrtu, zdravstvenoj djelatnosti, javnoj upravi i drugim djelatnostima u kojima se priprema više od 20 obroka dnevno. Otpadno jestivo ulje klasificira se prema katalogu otpada NN 50-05, 39-09 kao neopasni otpad i nalazi se u grupi 20 ključni broj 20 01 25. Cilj rada bio je prikazati gospodarenje otpadnim jestivim uljima iz ugostiteljskih objekata skupine restorani na području Osječko-baranjske županije. Napravili smo anketu i proveli istraživanje u trideset ugostiteljskih objekata skupine restorani. Rezultati

dobiveni iz provedene ankete ukazuju na nedovoljnu informiranost ugostitelja i potrebnu dodatnu edukaciju o gospodarenju otpadnim jestivim uljima i otpadu općenito. Pravilnim gospodarenjem čuvamo okoliš i zdravlje, te otvaramo nova radna mjesta.

anketno istraživanje; gospodarenje otpadom; otpadno jestivo ulje, restoraniAutor: Dario Brdarić - ; Zavod za javno zdravstvo Osječko–baranjske županije, Osijek, Hrvatska Davor Kralik - ; Poljoprivredni faku

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados