Opadanje navlastito terminologijskih napora i ustaljenje hrvatskog filozofijskog nazivljaReport as inadecuate
Opadanje navlastito terminologijskih napora i ustaljenje hrvatskog filozofijskog nazivlja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Vol.21. No.1-2 41-42 December 1995. -

U članku je izložena djelomična analiza filozofijske terminologije u djelu Gj. Arnolda, J. V Kostića, A. Bauera na osnovi djela Opća metafizika ili ontologija iz god. 1894 i A. Bazale na osnovi djela Povijest filozofije I-III iz god. 1906. i d

Neka osnovna Bauerova rješenja podvrgnuta su kritičko-filozofijskoj diskusiji, u kojoj je pokazana stanovita njihova nesustavnost i nedosljednost. Zaključak je da koncem 19. i početkom 20. stoljeća opada polet jezično-terminološkog inoviranja hrvatske filozofije, svojstven ranijem razdoblju i oprimjeren poglavito u nastojanjima Fr. Markovića, te da se terminologija postupno ustaljuje i standardizira. Ta je standardizacija postignuta pronalaženjem svojevrsne sredine između dviju krajnosti: potpunog pohrvaćenja cjelokupne tradicionalne filozofijske terminologije s jedne te pretežnog zadržavanja ustaljenih europskih internacionalizama s druge strane.

Članak završava kraćom kritičkom diskusijom nekih novijih prosudbi M. Brida, F. Zenko o aktualnom stanju terminologijskih nastojanja u hrvatskoj filozofiji i o njihovoj perspektivi.Author: Damir Barbarić - ; Institut za filozofiju, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents