Etički naturalizam kao ekoteorija O natuknicama u Politeovim spisimaReportar como inadecuado
Etički naturalizam kao ekoteorija O natuknicama u Politeovim spisima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Vol.21. No.1-2 41-42 December 1995. -

U Politeovim objavljenim i neobjavljenim spisima možemo naći natuknice za buduću ekoteoriju, što tog našeg autora iz 19. stoljeća čini značajnim pretečom te problematike, naročito u smislu nadilaženja opreke antropocentrizam - biocentrizam.

Etički naturalizam koji je on ponudio u vidu jedinstvenosti prirode i ljudske prirode što se uzdiže do moralnih vrlina vrijednosti usporednim rastom ljudskih aktivnosti, kao i utjecajem samoodgoja, ima odjeka sve do naših današnjih eko-etičkih zalaganja za ravnotežu prirode i čovjekova svijeta.

Njegovo traženje neutralne pozicije u opreci između subjektivnih i objektivnih vrlina vrijednosti, postupni prijelaz sa starijeg para etičkih vrlina pravo-dužnost na novije odgovornost- uvažavanje, značilo je anticipaciju sto godina prije osnovnih stavova australijskog ekologa Sylvana i glavnog naglaska Crickove neoaristoteiovske etike koja danas toliko uzima maha u Engleskoj.Autor: Heda Festini -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados