Ivo Bizzaro Bizarić, njegova estetika i problem »romantičnog klasicizma«Reportar como inadecuado
Ivo Bizzaro Bizarić, njegova estetika i problem »romantičnog klasicizma« - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Vol.21. No.1-2 41-42 December 1995. -

Osim prikaza estetičkih nazora, što ih je s naglašenim entuziazmom zastupao Ivo Bizzaro Bizarić, 1782-1833, nazora utkanih u kompleks zapadnoeuropskog i hrvatskog kulturnopovijesnog i filozofijskog konteksta, posebno je postavljen i razmatran historiografsko- interpretativni problem hrvatskog prijelaza 18. u 19. stOljeće. Autoru je ove studije bilo, dakle, stalo do dvije stvari: prvo prikazati estetiku Ive Bizarića, s karakterizacijom njegovih nazora što samo po sebi predstavlja iznenađujuće otkriće; i drugo, pokazati da u Hrvatskoj prijelaz 18. u 19. stoljeće ne čini najnižu i još k tome točku diskontinuiteta novije hrvatske kulturne, pa i filozofijsko-estetičke povijesti.

Studija se sastoji od tri dijela: u prvom su historiografski otvorena metodološka načelna pitanja, problemi metodologije istraživanja apostrofiranog prijelaza Hrvatske 18. u 19. stoljeće; u drugom je izveden pozitivan prikaz Bizarirevih estetičkih nazora, a u trećem sumiranje kvalifikacija i konzekvencija njegovih teza, o njihovu aktualnom pripadanju vlastitom vremenu gdje sudioništvom u epohi »romantičnog klasicizma« bitno suodređuju ne samo horizont početka hrvatskog 19. stoljeća prije »ilirizma« i tzv. »preporoda« nego i neke druge momente ne samo hrvatskog devetnaestog stOljeća nego hrvatske kulturne, umjetničke pa i estetičke povijesti u cjelini. Razmatranja s usredotočenjem, s težištem na ekspoziciju Bizarićeva učenja u sklopu teza o epohalnom karakteru »romantičnog klasicizma« kao izdiferenciranom poVijesnom razdoblju autor je svjesno metodološki, sadržajno i historiografski, proveo a navlastito interpretativno u zaključcima i konzekvencijama - inovativno!Autor: Zlatko Posavac - ; Institut za filozofiju, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados