Politeova misaona krivulja: 1845-1913. Srednje razdoblje: 1860-1889Reportar como inadecuado
Politeova misaona krivulja: 1845-1913. Srednje razdoblje: 1860-1889 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Vol.23. No.1-2 45-46 December 1997. -

Najznačajnije obilježje Politeovu srednjem razdoblju svakako daje prvi objavljeni napis Genesi naturale di un- idea Mantova, 1862, te predavanja održana na padovanskom sveučilištu u šk. g. 1878n9, ali objavljena tek poslije smrti. Politeovi mnogobrojni dnevnici i bilježnice iz toga razdoblja, koje je autor ovoga priloga nedavno otkrio, pružaju dragocjeni pregled problema i raznih životnih nedaća s kojima se sretao nastojeći ostvariti svoju osnovnu zamisao: da napiše prikaz povijesti čovječanstva kao stalne borbe protiv najnižih nagona i nesvjesnih procesa na putu moralno boljem i civiliziranijem životu. On je u tom pravcu gotovo sve svoje etičke i psihološke teme iz ranog razdoblja nastavio, ostvarivši neke prije i drugačije od E. v. Hartmanna u obliku svoje osebujne teorije o nagonima, svjesnom, nesvjesnom i podsvjesnom životu, premda je o nekim pojavama manje pisao nego prije npr. o naklonostima, te iako je, možda manje iscrpno, ali zato sustavnije pisao o osjetilnoj i osjećajnoj sferi od svojega suvremenika A. Baina.

Uz svoj glavni problem - unutrašnji život - što je smatrao zadaćom svoje nove psihologije, Politeo je nastavio razvijati misli o moralu, pravednosti, društvu, civilizaciji i kulturi boreći se za jedan aktivni moral koji zadobiva svaki pojedinac najviše samoodgojem u sklopu svojeg života i obitelji pridonoseći rastu pravde u kršćanskoj demokraciji te uz materijalni napredak moralni život ističe kao jedini pravi temelj civilizacije i kulture, tj. skladnog života u prirodi i s prirodom.

U ovom je pregledu samo spomenuto njegovo bavljenje logikom, što je ostalo za zaseban napis zbog zanimljivog postavljanja pitanja i opsežnosti materijala. Svakako da još treba spomenuti kako je Politeo nekoliko puta spominjao novu temu s naslovom: Ljudska priroda. Prošlost i sadašnjost, a o čemu će pisati kasnije.Autor: Heda Festini - ; Rijeka

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados