ISTRAŽIVANJE SREDNJOVJEKOVNIH NALAZIŠTA U KORLATU KOD BENKOVCAReportar como inadecuado
ISTRAŽIVANJE SREDNJOVJEKOVNIH NALAZIŠTA U KORLATU KOD BENKOVCA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.34 December 2007. -

Izvješćuje se o rezultatima arheoloških istraživanja srednjovjekovnih nalazišta koja je Arheološki muzej u Zadru proveo od 1997. do 2003. godine na području sela Korlata kod Benkovca. Istraživano je ranohrvatsko groblje koje se nalazi sjeveroistočno od crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, kao i recentno groblje uz stariji prilazni put toj crkvi smještenoj na glavici brdašca. Izvodila su se revizijska istraživanja ostataka crkve sv. Nediljice, te istraživanja groblja oko nje. Pokusna istraživanja provedena su na Bašića zemlji, gdje se nalazi srednjovjekovno groblje, te oko crkve sv. Jeronima sv. Jere, porušene u Domovinskom ratu. U ruševinama oko crkve sv. Jeronima pronađen je veći broj ulomaka srednjovjekovnoga crkvenog namještaja, što indicira postojanje ranijega, srednjovjekovnog sakralnog objekta na istome mjestu ili u neposrednoj blizini. Sadašnja crkva sv. Jeronima nastala je, kako je ovim istraživanjima ustanovljeno, na mjestu jednoga rimskoga gospodarskog sklopa, čiji se ostaci još pružaju južno i jugoistočno od crkve.

Korlat; Bašića zemlja; crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije; sv. Nediljiee i sv. Jeronima; srednjovjekovne crkve; crkveni namještaj; ranosrednjovjekovni i kasnosrednjovjekovni groboviAutor: Radomir Jurić - ; HR, Zadar, Trg opatice Čike 1

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados