PISANA USPOMENA NA JEDNU SESTRU I KRALJICU S KOLOČEPAReportar como inadecuado
PISANA USPOMENA NA JEDNU SESTRU I KRALJICU S KOLOČEPA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.34 December 2007. -

Autorica obrađuje latinski natpis uklesan na oltarnoj ogradi iz ranoromaničke crkve sv. Mihajla na otoku Koločepu, iz konca ll. stoljeća. Predlaže restituciju manjkavih dijelova teksta i zaključuje da je na trabeaciji oltarne ograde izvorno bio uklesan natpis memorijalno-posvetnog sadržaja. Navodi razloge zbog kojih smatra daje u natpisu zabilježena uspomena na čin materijalnog darivanja ili dobročinstva hrvatske kraljice lelene-Lepe, supruge hrvatskog kralja Dmitra Zvonimira 1075.-1089., rodom iz ugarske dinastije Arpadovića, a u vrijeme pokušaja ostvarivanja Zvonimirove vlasti nad Dubrovnikom, odnosno osiguranja jurisdikcije splitskoga metropolita nad dubrovačkom nadbiskupijom.

Koločep; Sv. Mihajlo; kraljica lelena-Lepa; kralj ZvonimirFuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados