KOMANSKI PRIVJESCI I POJASNI JEZIČAC S BRIBIRSKE GLAVICEReportar como inadecuado
KOMANSKI PRIVJESCI I POJASNI JEZIČAC S BRIBIRSKE GLAVICE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.34 December 2007. -

U radu se razmatraju polumjesečasti privjesci s obručastim dodacima u dnu s groba-ja u Kašiću i Velimu, te jezičac tipa Hohenberg s Bribirske glavice s obzirom na prikaz na zidnoj freski u crkvi Santa Maria Antiqua u Rimu, te se predlaže njihovo vremensko opredjeljivanje u drugu polovinu 8. st.

Kašić; Bribir; privjesak; jezičac; freskaAutor: Maja Petrinec - ; Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados