Je li primjena simpatomimetika dugog djelovanja u astmi opravdanaReportar como inadecuado
Je li primjena simpatomimetika dugog djelovanja u astmi opravdana - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicus, Vol.20 No.2 Alergije December 2011. -

Sigurnost primjene simpatomimetika dugog djelovanja LABA u bolesnika s astmom zasigurno je jedan od najčešće raspravljanih predmeta u farmakoterapiji ove bolesti tijekom posljednjih dvadesetak godina. Prisutni su stavovi u rasponu od mišljenja o njihovoj potpunoj sigurnosti do prijedloga da budu zabranjeni. Kao moguće posljedice primjene LABE zagovornici njihove štetnosti ističu toleranciju i smanjenu učinkovitost simpatomimetika kratkog djelovanja SABA. To bi moglo rezultirati gubitkom kontrole astme, povećanom stopom egzacerbacija, a u konačnici i povećanim mortalitetom. Višestruke pažljive, nezavisne i nepristrane analize baza podataka dosadašnjih ispitivanja nisu potvrdile rizičnost propisivanja LABE kada se, sukladno preporukama smjernica, propisuje uz inhalacijske kortikosteroide ICS. Konačan odgovor trebalo bi dati planirano prospektivno ispitivanje s ciljem usporedbe primjene kombinacije LABE i ICS-a u odnosu prema samom ICS-u. Neki autoriteti ističu da je ovakvo istraživanje neracionalno te da će s obzirom na potrebnu veličinu uzorka biti vrlo skupo, a da precizan odgovor možda neće bit moguć ni nakon njegova završetka. Bilo kako bilo, do objave rezultata tog ispitivanja vrijede višestruko provjereni naputci aktualnih smjernica. Oni dopuštaju propisivanje LABE u liječenju astme samo u kombinaciji s ICS-om, i to u bolesnika u kojih kontrola astme nije postignuta niskim ili srednje visokim dozama ICS-a. Preporučuje se uporaba fiksnih kombinacija u istom raspršivaču što onemogućuju potencijalno rizično uzimanje same LABE.

astma; LABA; nuspojave; betaadrenergički receptoriAutor: Neven Tudorić - ; KB Dubrava Nevenka Piskač-Živković - ; KB Dubrava Zinka Matković - ; KB Dubrava Đivo Ljubičić - ; KB Du

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados