Razina kontrole astme kao mjera primjerenosti terapijskog odabiraReport as inadecuate
Razina kontrole astme kao mjera primjerenosti terapijskog odabira - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicus, Vol.20 No.2 Alergije December 2011. -

Sve veći broj prikupljenih činjenica o prirodnom tijeku astme potvrđuje upalu, hiperreaktivnost, remodeliranje i ireverzibilno slabljenje plućne funkcije kao linearni slijed zbivanja tijekom dužeg vremena u većine bolesnika s astmom. Pravodobna i dugotrajna primjena inhalacijskih kortikosteroida kao najsnažnijih protuupalnih lijekova učinkovito kontrolira simptome te prevenira remodeliranje i ireverzibilni gubitak plućne funkcije. Liječenje usmjereno samo nestanku simptoma i poboljšanju plućne funkcije često ne osigurava optimalnu kontrolu astme. Terapijske odluke treba temeljiti na pokazateljima koji uzimaju u obzir različite aspekte kontrole te izravno ili neizravno daju uvid u razinu upalne reakcije u dišnim putovima bolesnika. Loša kontrola astme odražava neprimjereno liječenje, tj. neadekvatno liječenje upale u dišnim putovima. To je u znatnoj mjeri posljedica neopravdano skromnih očekivanja bolesnika i neprimjereno niskih ciljeva liječenja. Potpuna kontrola astme uz adekvatnu primjenu temeljnih lijekova, u odgovarajućoj dozi i dovoljno dugo, ostvariv je cilj liječenja u većine bolesnika.

astma; kontrola astme; upala; hiperreaktivnost; remodeliranje; liječenjeAuthor: Ivan Gudelj - ; KBC Split Neven Tudorić - ; KB Dubrava

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents